Verificacións Técnicas

As verificacións técnicas levarán a cabo no Paseo do Parrote o venres 29 de setembro a partir das 08:30 horas segundo o horario establecido para cada participante. Importante: o GPS debe estar instalado antes de acceder ás verificacións técnicas.

Horario de verificacions técnicas. Baixar en PDF

 

 

O percorrido ata as verificacións técnicas Podese ver no seguinte gráfico. SÓ está permitido o acceso aos coches de competición. Está PROHIBIDO o acceso a furgóns, remolques e outros vehículos. VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA: 20 Km/h

 

O acceso ao Parque Pechado (Plaza de María Pita) será até as 15:30 horas.  Esta PROHIBIDO estacionar os vehículos nesta zona até entrar no Parque Pechado. O incumprimento carrexará unha penalización.