Inscrición

O peche das inscricións terá lugar ás 14:00 h do MÉRCORES, 28 de SEPTEMBRO de 2022. O único procedemento válido para a inscrición é a través da plataforma on- line da RFEdeA, á que podes acceder neste botón:

INSCRICION

O número máximo de inscritos fíxase en 90 participantes. O Comité organizador resérvase o dereito de rexeitar unha inscrición de acordo co establecido no artigo 3.14 do C.D.I.

Os dereitos de inscrición por equipo fíxanse en:
Campionato de España de Rallyes de Velocidade:
–   Coa publicidade proposta polo organizador:         560 €
–   Sen a publicidade proposta polo organizador:     1120 €
Campionato de España de Rallyes de Regularidade Sport:
–   Coa publicidade proposta polo organizador:         360 €
–   Sen a publicidade proposta polo organizador:      720 €
Campionato de España de Rallyes de Regularidade:
–   Coa publicidade proposta polo organizador:         310 €
–   Sen a publicidade proposta polo organizador:      620 €

O pago dos dereitos de inscrición só poderá ser realizado, antes das 14:00 horas do Mércores, día 28 de Setembro de 2022, mediante tarxeta de crédito a través da plataforma on- line da RFEdeA.

Nota: o sistema GPS está incluído no prezo de inscrición.

Bonificación por inscrición anticipada:

Os equipos que realicen a súa inscrición (completa en todos os seus apartados e co pago realizado) antes das 14:00 horas do Sábado, 17 de SEPTEMBRO de 2022, recibirán unha bonificación de:

  • Equipos inscritos en velocidade: 100 €
  • Equipos inscritos en regularidade: 50 €

A solicitude de inscrición non será aceptada se non vai acompañada de:
– Os dereitos de inscrición.
– Se non está debidamente cumprimentada en todos os seus apartados.
– Toda a documentación solicitada.

Os dereitos de inscrición serán totalmente reembolsados:
– Aos solicitantes cuxa inscrición fose rexeitada.
– No caso de que o rally non se celebrase.
– O Organizador poderá rembolsar ata un 75% dos dereitos de inscrición aos Participantes que, por razóns de forza maior debidamente verificadas, non puidesen presentarse á saída do rally.
– Non se devolverán os dereitos de inscrición a aqueles participantes sancionados a criterio da organización por incumprimento do punto 1 das Disposicións Complementarias relativas aos recoñecementos.

SEGURO
Todos os datos referentes á cobertura do seguro, figuran no Capítulo VI das Prescricións Comúns dos Campionatos, Copas, Trofeos e Challenges de España 2021.

Calquera consulta relacionada coas inscricións poden enviala a:  inscripciones@rallyeriasaltas.com
.