Venda ambulante en treitos

En todos os treitos cronometrados do rallye e accesos aos mesmos queda totalmente prohibido a venda ambulante, a non ser que se dispoña dun permiso da organización ou do concello correspondente.

Todo posto de venda ambulante que desexe realizar a súa actividade, poderá recoller a acreditación en Rallycar a partir do día 27 de outubro, con horario de 9:00 h a 19:00 h

Se a solicitude realízase antes do 20 de outubro, aplicaríaselles un desconto do 20 %.

Os puntos de venda do rallye que non vendan bebidas nin bocadillos terían un custo 60,00 €* polo rallye. O resto de postos nos que se vendan bocadillos, bebidas, lambetadas etc., terán que solicitar unha autorización que terá un custo 130,00 €* por rallye. (* Impostos non incluídos). Queda totalmente PROHIBIDO a venda de bebidas alcohólicas.

A normativa de seguridade da R. F.E. da debe ser cumprida en todos os casos:
4.5.- Os vehículos de Venda Ambulante deberán estar a unha distancia mínima de 30 mts da calzada utilizada polos participantes.

Para realizar a solicitude deberán enviar un correo a secretaria@rallyeriasaltas.com con todos os datos.

O pago débese realizar única e exclusivamente mediante transferencia bancaria