Mapa Xeral

A ubicación do Parque Pechado tivo que ser desprazada á Praza de María Pita (non reflexado nestos mapas)

Plano de localizacións na cidade de A Coruña

 

.